• Startsida
  • / Väsby vill erbjuda mark åt fler företag

Väsby vill erbjuda mark åt fler företag

Företag som vill etablera sig i Stockholmsområdet ska ha möjlighet att hitta mark i Väsby. Kommunen satsar på att locka fler företag och arbeten till kommunen.

Utsikt över Väsby från området Bredden. Foto: Mostphotos

Utsikt över Väsby från Bredden. Foto: Mostphotos

Fler företag, fler arbetsplatser och bättre förutsättningar för det befintliga näringslivet att utvecklas. Det är målet med en ny handlingsplan för att utveckla näringslivet i Väsby. Handlingsplanen blir verklighet genom den budget som godkändes av kommunfullmäktige på måndagen. En av utmaningarna är att lösa bristen på markytor för industrier och övrigt näringsliv.

Det finns ett stort intresse hos företag att etablera sig i vår kommun, men vi behöver frigöra mer mark. Vi kommer därför att se över våra detaljplaner för både framtida industrier och övrig näringsverksamhet. Vårt mål är att möta efterfrågan så att vi med fler etableringar kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen, säger näringslivs– och kompetensutskottets ordförande Ann-Christin L Frickner (C).

I vintras sjösattes det fleråriga projektet Väsby växlar upp, med målet att stärka det lokala näringslivet och ge mer aktivt stöd till arbetssökande. Handlingsplanen blir nu en del av det pågående arbetet med att skapa mer tillväxt och fler arbetstillfällen i Väsby.

Näringslivets utveckling är viktig för att Väsby ska vara en attraktiv kommun för såväl invånare som företag. Målet är att Upplands Väsby ska ha 63 000 invånare år 2040. Marken som frigörs för näringslivet kommer att vara områden som inte behövs för bostäder.

Vi märker att Väsby är en attraktiv plats för näringslivet och att många önskar etablera sig här. Med bra förbindelser i Stockholmsregionen och närheten till Arlanda har Väsby ett ypperligt läge att locka till sig företag. De ser fördelarna med vårt strategiska läge, säger näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Handlingsplanen för näringslivsutveckling (PDF) Pdf, 123 kB. (Pdf, 123 kB)

Fakta om handlingsplanen

Upplands Väsby kommun ska

  • öka insatserna för att möjliggöra tillväxt hos företag i kommunen
  • uppdatera och ta fram planer för industri- och verksamhetsändamål
  • samverka med kommunens markägare för att skapa möjligheter att utveckliga befintliga och nya markområden
  • vara engagerad i arbetet inom området nyföretagande, bland annat genom Nyföretagarcentrum
  • utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv
  • utveckla samarbetet med ung företagsamhet
  • arbeta med nätverk för kvinnors företagsamhet
  • utveckla arbetet och samarbetet inom Stockholmsregionen.
Senast uppdaterad: 15 juni 2021