• Startsida
  • / Ombyggnad av korsningen Oxundavägen/Lagmansvägen
Pågående arbete

Ombyggnad av korsningen Oxundavägen/Lagmansvägen

Måndagen den 21 augusti kommer ombyggnationen av korsningen vid Oxundavägen/Lagmansvägen påbörjas.

Kartbild över korsningen Oxundavägen/Lagmansvägen

Kartbild över korsningen Oxundavägen/Lagmansvägen

Arbetet planeras vara färdigt i oktober 2017. Bil, cykel- och gångtrafik kommer kunna komma fram längs Oxundavägen/Lagmansvägen under byggtiden.

Projektledare: Manuel Mäkinen
Vid eventuella frågor och funderingar kontakta:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017