• Startsida
  • / Nytt övergångsställe över Bragevägen
Pågående arbete

Nytt övergångsställe över Bragevägen

Just nu pågår arbetet med att lägga ett nytt övergångställe vid korsningen Bragevägen/Frejavägen. Arbetet förväntas vara färdigt i december, med reservation för vädret.  

I samband med arbetet kommer också den befintliga gång- och cykelbanan att breddas och övergångstället kommer att tillgänglighetsanpassas.

Senast uppdaterad: 11 december 2017