• Startsida
  • / Eldningsförbud i hela Stockholms län
Pågående arbete

Eldningsförbud i hela Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Vi frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler.

Räddningscentralen Stockholms län (RCSL)länk till annan webbplats

Storstockholms räddningscentral (SSRC)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 17 maj 2018