• Startsida
  • / Asfaltering gång- och cykelväg vid Vitmåravägen och Stenmåravägen
Pågående arbete

Asfaltering gång- och cykelväg vid Vitmåravägen och Stenmåravägen

Vecka 22 på börjas arbeten inför stundande asfaltering på gång- och cykelväg vid Vitmåravägen och Stenmåravägen.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018