Pågående arbete

Markarbeten på Skälbyvägen

Det kommer genomföras markarbeten på Skälbyvägen under tre lördagar framåt från och med den 2:a juni.

Arbetena kommer pågå mellan klockan 8 och 15. Framkomligheten kommer inte att påverkas, men ljud från arbetet och maskinerna kan förekomma.

Senast uppdaterad: 1 juni 2018