• Startsida
  • / Gatuarbeten på Trädgårdsvägen
Pågående arbete

Gatuarbeten på Trädgårdsvägen

Nu är det stora asfalterings-arbetet på Trädgårdsvägen färdigt. Avspärrningarna är borttagna och alla busshållplatser är åter i bruk.

Arbetet med mindre finjusteringar fortsätter så länge vädret tillåter. Arbetet med torget är så när som på ett par mindre arbeten färdigt och öppet att använda. Det som återstår är att montera en sittmöbel samt plantering av växter. Det kommer ske under våren 2019.

För frågor eller synpunkter, kontakta Väsby Direkt på 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 29 november 2018