Pågående arbete

Akta stormfällda träd

I samband med stormen Alfrida har flera träd blåst omkull i kommunen. Gatu-och driftenheten har sedan stormen passerat arbetat med att röja och säkra träd, men arbetet kommer att ta tid. Därför uppmanas till stor försiktighet vid vistelse i skog, mark och motionsspår och att inte vara i närheten av stormfällda träd av säkerhetsskäl.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019