• Startsida
  • / Påskparad och färre bilar på Hugo Sabels torg
Åtgärdat

Påskparad och färre bilar på Hugo Sabels torg

I samband med att det sker påskfirande på Hugo Sabels torg under helgen kommer torget att stängas av för genomfartstrafik.

Avstängningarna vid Centralvägen kommer sedan att kvarstå för att skapa ett trevligare och mer levande torg samtidigt som det skapar en säkrare skolväg för barnen på Väsbyskolan och alla andra som cyklar eller går mellan Väsby Centrum och stationsområdet.

Det är fortfarande möjligt att ta sig in på torget med bil från Skolvägen och torget kommer även att få fler bänkar och sittplatser lagom till sommaren.

Senast uppdaterad: 23 april 2019