• Startsida
  • / Asfaltering del av Björkvallavägen
Pågående arbete

Asfaltering del av Björkvallavägen

Del av Björkvallavägen får ny asfalt.

Del av Björkvallavägen (grön markering) får ny asfalt. Gångbanan (rosa markering) på sträckan från Väsbyvägen och rakt upp kommer att renoveras upp helt med ny kantsten och asfalt. Periodvis kommer därför Björkvallavägen vara avstängd för genomfart, alla fastigheter kommer att gå att nås hela tiden, men periodvis kommer övre delarna av Björkvallavägen få angöras från Bryggerivägen (orange markering).

Arbetet beräknas pågå under veckorna 20-30.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019