Åtgärdat

Gatubelysningen får ett lyft

Nu pågår årets utbyte av gamla armaturer till nya LED-armaturer.

Gator som får nya armaturer är:

  • Gång- och cykelväg parallellt med Vallentunavägen
  • Vättevägen
  • Eds kyrkväg + gång- och cykelbana norr om Edssjön
  • Vatthagsvägen
  • Åsbackavägen
  • Lokevägen
  • Gång- och cykelbana parallellt med Stockholmsvägen mot Hagängen
  • Sandavägen, delen från Tolanvägen till Breddenvägen
Senast uppdaterad: 9 september 2019