• Startsida
  • / Asfalteringsarbeten på del av Stockholmsvägen
Pågående arbete

Asfalteringsarbeten på del av Stockholmsvägen

Norra delen av Stockholmsvägen får ny asfalt.

Under vecka 38 påbörjas arbetet med att Stockholmsvägen, delen från kommungränsen i norr, vid Verkavägen, ner till Hammarby kyrka ska få ny asfalt. Först startar arbeten med att svåla av kanter, samt laga kantstenar och tillgänglighetsanpassning av övergångsstället i höjd med Hammarby kyrka. Sedan fräses och beläggs vägen, det senare kommer att ske nattetid för att minimera störningar i trafiken. Arbetet beräknas pågå till slutet av oktober.

Senast uppdaterad: 17 september 2019