• Startsida
  • / Tillfälliga övergångsställen och busshållsplatser på Mälar- och Husarvägen
Pågående arbete

Tillfälliga övergångsställen och busshållsplatser på Mälar- och Husarvägen

Just nu är det mycket som händer i området vid Mälarvägen och Husarvägen. Bland annat har busshållplatserna och övergångsställena flyttats

Övergångsställen

Under byggtiden kommer det vara rörigt i korsningen Husarvägen/Mälarvägen/Ekebovägen.

Mälarvägen:

Det går att korsa Mälarvägen via övergångsstället vid Dragonvägen samt genom gångtunneln vid Circle K.

Husarvägen:

Husarvägen kan korsas via gångtunneln precis innan Kyrkvägen eller övergångsstället från Kavallerigatan. Det är ett aktivt övergångsställe - det vill säga att skyltarna blinkar när någon är på väg över.

Ekebovägen:

Övergångsstället över Ekebovägen från Ardennergatan är bevakat, det vill säga har ett trafikljus med röd och grön gubbe.

Busshållplatser

Hållplatsen Ardennergatan

Hållplatsen har flyttat cirka 100 meter söderut, det vill säga närmare utfarten från Ardennergatan.

Hållplatsen Ekebovägen

Hållplatsen i riktning Arninge, Bredden och Rotebro har flyttat 75 meter österut mot E4:an. Hållplatsen i riktning mot stationen har flyttat från Mälarvägen in på Ekebovägen. Den ligger ungefär vid infarten till Circle K. Den nås via gångtunneln under Mälarvägen om du kommer från Vilundaparken.

Hållplatsen Norra berget

Hållplatsen kommer flyttas cirka 50 meter västerut, det vill säga närmare djursjukhuset under våren 2020.

Hållplatsen Vilundaparken

Både söder- och norrgående hållplats har flyttat cirka 150 meter norrut, det vill säga närmare Vilundabadets entré än tidigare.

Tillfällig hållplats Hotellvägen

Under byggtiden finns en tillfällig hållplats på Hotellvägen. Där stannar buss 533, 534 och 537.

Vi är medvetna om att det är rörigt och svårt att hitta. Vi jobbar löpande med att förbättra säkerheten för alla som rör sig i området.

Mer information om vad det är som händer i området finns på Fyrklöverns hemsida.

Information om arbetet hos projekt Fyrklövern.

Frågor och synpunkter

Du är alltid välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefon 80 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 25 november 2019