• Startsida
  • / Renovering av gångtunnel på Husarvägen
Åtgärdat

Renovering av gångtunnel på Husarvägen

Gångtunneln under Husarvägen i höjd med Smedsgärdshallen och Herrgårdsvägen renoveras efter en tidigare fordonsbrand inne i tunneln.

Under arbetet är tunneln avstängd och ett tillfälligt övergångsställe är placerat på Husarvägen.

Gamla betongrester bilas bort och sedan gjuts ny betong i taket för att sedan målas vitt. Sotskadade plåtar i räcket byts ut. Samt generell rengöring kommer att ske.

Senast uppdaterad: 18 november 2019