Åtgärdat

Arbeten utmed Breddenvägen

Kommunens entreprenör kommer att fortsätta utföra trädvårdsarbeten utmed Breddenvägen under vecka 7

Framkomligheten kommer att vara begränsad på Breddenvägen mellan Vallhallavägen och Råbäcksvägen och vi hänvisar till alternativa färdvägar.

Syftet med åtgärden är att fälla och beskära träd utmed Breddenvägen för att höja trafiksäkerheten samt bevara och utveckla de estetiska och biologiska värdena som flera av träden har.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Kartbild över åtgärder längs med Breddenvägen.
Kartbild över åtgärder längs med Breddenvägen.
Senast uppdaterad: 12 mars 2020