• Startsida
  • / Grävarbeten vid Odenslunda skola
Pågående arbete

Grävarbeten vid Odenslunda skola

Måndagen den13 januari börjar arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på Eddavägen. Det kommer påverka trafiksituationen vid skolan.

Arbetet med att gräva upp gatan och byta alla ledningar förväntas pågå fram till sommaren. Eddavägen kommer att vara stängd för gående och genomfartstrafik under hela byggtiden. Alla trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler.

Länk till mer information om projektet.

Senast uppdaterad: 13 januari 2020