• Startsida
  • / Trafiksituationen på Älvsundavägen
Åtgärdat

Trafiksituationen på Älvsundavägen

Just nu är det rörigt på Älvsundavägen. Vi jobbar tillsammans med entreprenören på att lösa problemet med trafikljusintervallerna samt få till en bättre skyltning. Har du möjlighet, undvik att köra via Älvsundavägen.

Trafikljusen i korsningen Jupitervägen/Älvsundavägen är inställda på ett långt intervall. I kombination med att enkelriktningen på Älvsundavägen inte alltid respekteras gör det att situationen upplevs som rörig.

Älvsundavägen är enkelriktad i norrgående riktning mellan Prästgårdsallén och Jupitervägen. Det innebär att om du kommer från Mälarvägen och kör Älvsundavägen längre än till Prästgårdsallén så kör du mot enkelriktat.

I korsningen Jupitervägen/Älvsundavägen får du svänga både höger och vänster när trafikljuset visar grönt. Se upp för trafik från höger då det förekommer att trafikanter kör mot enkelriktat.

Alla trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler. Kör försiktigt och håll hastighetsbegränsningarna. Tänk på att det som står på skylten är maxhastighet. Du behöver inte köra så fort om det kan utgöra en fara för dig eller andra.

Frågor och synpunkter:

Kontakta Väsby Direkt via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se eller telefon 08-590 970 00, tryckval 5.

Senast uppdaterad: 30 juli 2020