• Startsida
  • / Trafiksignal på Lövstavägen ur funktion
Åtgärdat

Trafiksignal på Lövstavägen ur funktion

Trafiksignalen på Lövstavägen är ur funktion.

Felsökning pågår.

Kartbild över trafiksignalens placering på Lövstavägen.
Senast uppdaterad: 12 mars 2020