• Startsida
  • / Nya parkeringsplatser för rörelsehindrade med tillstånd.
Pågående arbete

Nya parkeringsplatser för rörelsehindrade med tillstånd.

Under slutet av vecka 12 påbörjades arbetet med två nya parkeringsplatser utanför Messingen.

Arbetet förväntas pågå till och med mitten av april. Parkeringsplatserna är till för rörelsehindrade som har tillstånd.

Bilden visar var på Love Almqvists torg parkeringarna byggs.

Bilden visar var parkeringarna byggs.

Frågor och synpunkter:

Har du frågor eller synpunkter om projektet kontaktar du Väsby Direkt.

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se
Telefon: 08-590 970 00, knappval 5

Senast uppdaterad: 24 mars 2020