• Startsida
  • / Del av Särimnervägen får ny asfalt
Pågående arbete

Del av Särimnervägen får ny asfalt

Delar av Särimnervägen får ny asfalt och trottoarerna renoveras med nya kantstenar.

Under vecka 14 påbörjas arbetet genom att svålning av kanter sker, efter det inväntar vi leverans av nya kantstenar. Befintliga kantstenar rivs och nya sätts efter leveransen har kommit. Även brunnar kommer att bytas ut och justeras. Slutligen läggs den nya asfalten.

Kartbild över Särimnervägen som får ny beläggning.

Vi vill passa på att be fastighetsägare med buskar utmed fastighetsgränsen att se över sina buskar och klippa ner dem om de växer ut över fastighetsgränsen, detta för att förenkla arbetet för vår entreprenör samt säkerställa att trottoaren får rätt bredd.

Illustrerad bild över buskage vid fastighetsgräns.
Senast uppdaterad: 3 april 2020