• Startsida
  • / Åtgärder mot granbarkborre i Runbyspåret
Åtgärdat

Åtgärder mot granbarkborre i Runbyspåret

I augusti genomför kommunen en åtgärd mot granbarkborrar.

I ett område med planterad granskog vid Runbyspåret finns en hög andel angrepp av granbarkborrar och flera granar har redan dött och skadats. För att förebygga att granbarkborren sprider sig och dödar granar i Väsbys andra skogar kommer kommunen här behöva hugga ner en hög andel av granarna.

Åtgärden kommer att genomföras i augusti 2020. Vi kommer spara redan döda granar, vilka hyser naturliga fiender och andra arter som är viktiga för skogen. Vi kommer också spara tallar, lövträd samt buskar. Dessa kommer att fröa av sig och på sikt skapa en ny skog med en högre mångfald av arter som också blir mer spännande att besöka.

Vi ber er hålla avstånd till arbetena och ha överseende med buller.

Rödmarkerad kartbild över området där insatsen mot Granbarkborrar kommer att ske.
Senast uppdaterad: 20 augusti 2020