• Startsida
  • / Arbeten på gång- och cykelvägen längs Runsavägen ut mot Kairo
Pågående arbete

Arbeten på gång- och cykelvägen längs Runsavägen ut mot Kairo

Arbetet med att färdigställa den provisoriska delen av den nya gång- och cykelvägen längs Runsavägen ut mot Kairo är nu igång. Vissa delar av sträckan är därför utan asfalt och en omledning av trafikanter kan ske.

Kartbild över Runsavägen i Upplands Väsby med en utmarkerad sträcka för gång- och cykelväg där en del i väster är grönmarkerad.

Kartbild hämtad från Väsbykartan 2020-08-18. Arbeten pågår på den gröna delen av den markerade gång- och cykelvägen.

Den nya gång- och cykelvägen från Eds Allé ut mot Kairo öppnades i juni för att kunna användas under sommaren. En del av sträckan var då provisorisk och arbetena med att färdigställa denna sträcka är nu återupptagna. Det innebär att delar av gång- och cykelvägen från och med vecka 34 inte kommer att vara asfalterade och att omledningar av trafikanter kan ske. Den provisoriska delen av sträckan där arbetena pågår är den närmast Masthuggarvägen.

Att gång- och cykelvägen öppnades, om än delvis provisoriskt, under sommaren har varit populärt bland de många Väsbybor som har nyttjat vägen. Nu kommer vi att göra en del av vägen ännu bättre.

De grusbelagda gång- och cykelvägarna genom skogen från Lövstavägen respektive Prästtorpsvägen till Kairo påverkas inte av arbeten och är ett möjligt alternativ för att ta sig till fots eller med cykel till och från Kairo.

Arbetet beräknas vara klart den 14 november 2020.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020