Pågående arbete

Eldning avråds

Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråder Brandkåren Attunda från att elda.

På grund av den stora risken för skogs- och markbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen (gäller alltid inom planlagt område i kommunen).
  • använder särskilt iordningställda grillplatser om du vill grilla i naturen. All eldning sker på eget ansvar.

Beslutet gäller från den 16 juni tills vidare.

Mer information om eldningsavrådan på Brandkåren Attundas webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 juni 2021