• Startsida
  • / Arbeten på Älvsundavägen mellan Rödklövergatan och Eds Sjöväg
Pågående arbete

Arbeten på Älvsundavägen mellan Rödklövergatan och Eds Sjöväg

Del av Älvsundavägen kommer vara avstängd för biltrafik samt gångtrafik på västra sidan.

Med start vecka 38 kommer arbeten med VA-ledningar att ske i Älvsundavägen mellan Rödklövergatan och Eds sjöväg. Arbetena beräknas pågå i fyra veckor. Under tiden kommer gatan att vara avstängd för biltrafik samt gångtrafik på västra sidan. Skyltning på plats visar hur gång- och biltrafik ska ta sig förbi området.

Del av Älvsundavägen avstängd mellan Rödklövergatan och Eds Sjöväg
Senast uppdaterad: 22 september 2021