Elev och vårdnadshavare

Breddenskolan har både ett föräldraråd och ett elevråd. På detta sätt får både du som förälder och ditt barn vara med och påverka skolans utveckling.

Föräldraråd

Breddenskolans föräldrarådsrepresentanter träffas 3 gånger varje termin.

Föräldrarådet är ett forum för dialog. De frågor som tas upp från skolan eller från klassrepresentanter ger skolan möjlighet att skapa delaktighet, samsyn och utveckling av kvalitet. I föräldrarådet tas inte frågor om enskilda lärare, klasser eller elever upp.

Elevråd

Ungefär var tredje vecka möts Breddenskolans elevrepresentanter till elevråd under ledning av rektor och biträdande rektor.

Varje klass har sitt klassråd som utsett sin representant till elevrådet.

Ärenden som tas upp rör gemensamma frågor för skolan från klassråden till elevrådet.

Elevrådet ska ge eleverna mölighet att i demokratiska processer vara delaktiga, påverka och ta ansvar.

Syftet med elevrådet är att skolan ska skapa möjlighet till samtal och förbättring av utbildning och kvalitet. Värdegrundsfrågor, utbildningsfrågor, undervisning, skolmat och förslag på gemensamma aktiviteter för att nå utbildningsmålen och skapa en trygg och trivsam skola hanteras i elevrådet.

Minnesanteckningar skrivs och dessa delges övriga elever på de olika klassråden.

Lov och ledigheter

Vårterminen 2018

Måndag 8 januari – onsdag 13 juni

  • Sportlov vecka 9.
  • Påsklov vecka 14 (efter påsk).
  • Lov (klämdag) måndag 30 april (vid 1:a maj).
  • Lov (klämdag) fredag 11 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen).

Höstterminen 2018

Onsdag 22 augusti – fredag 21 december

  • Lov vecka 44 (tre studiedagar och två lovdagar).

Vårterminen 2019

Måndag 7 januari – onsdag 12 juni

  • Sportlov vecka 9.
  • Påsklov vecka 16 (före påsk).
  • Lov (klämdag) fredag 31 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen).
  • Lov (klämdag) fredag 7 juni (vid nationaldagen).

Ytterligare två studiedagar ska läggas in under läsåret 2018/2019. Varje skola väljer när de ska ligga under läsåret. Studiedagarna blir två lovdagar för eleverna.

Barntillsyn under lov- och studiedagar

För inskrivna barn skall fritidspersonal informeras i god tid om man behöver barntillsyn under lov- och studiedagar. Detta görs i SchoolSoft under Hämtning/Lämning, Mina tider.

Frånvaroanmälan

Du frånvaroanmäler ditt barn i Schoolsoft på Breddenskolans startsida.

Ni som har barn i Breddenskolan och ännu inte fått inloggning eller om ni fått problem med lösenordet kan kontakta expeditionen på nummer 08-590 973 38.

Senast uppdaterad: 1 mars 2018