Elev och vårdnadshavare

Här kan du se läsårstider för terminen och information om frånvaroanmälan. Du hittar också information om hur du som förälder och elev kan vara med och påverka skolans utveckling genom elevråd samt föräldraråd.

Vårterminen 2019

Måndag 7 januari – onsdag 12 juni

  • Sportlov vecka 9.
  • Påsklov vecka 16 (före påsk).
  • Lov (klämdag) fredag 31 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen).
  • Lov (klämdag) fredag 7 juni (vid nationaldagen).

Höstterminen 2019

Torsdag 22 augusti – fredag 20 december

  • Höstlov vecka 44.

Vårterminen 2020

Tisdag 7 januari – onsdag 10 juni

  • Sportlov vecka 9.
  • Påsklov vecka 15 (före påsk).
  • Lov (klämdag) fredag 22 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen).

Ytterligare två studiedagar ska läggas in under läsåret 2019/2020, respektive skola väljer när under läsåret. Detta blir två lovdagar för eleverna.

Under skolloven och studiedagarna ges skolbarnomsorg hela dagen.

Barntillsyn under lov- och studiedagar

För inskrivna barn skall fritidspersonal informeras i god tid om man behöver barntillsyn under lov- och studiedagar. Detta görs i SchoolSoft under Hämtning/Lämning, Mina tider.

Frånvaroanmälan

Du frånvaroanmäler ditt barn i SchoolSoft.

Ni som har barn i Breddenskolan och ännu inte fått inloggning eller om ni fått problem med lösenordet kan kontakta expeditionen på nummer 08-590 973 38.

Elevråd och föräldraråd

I elevråd och föräldra råd kan du som förälder och elev vara med och påverka skolans utveckling.

Ungefär var tredje vecka möts Breddenskolans elevrepresentanter till elevråd under ledning av rektor och biträdande rektor.

Varje klass har sitt klassråd som utsett sin representant till elevrådet.

Vad är syftet med elevrådet?

Syftet med elevrådet är att skolan ska skapa möjlighet till samtal och förbättring av utbildning samt kvalitet. Elevrådet ska ge eleverna mölighet att i demokratiska processer vara delaktiga, påverka och ta ansvar.

Vad hanteras i elevrådet?

Ärenden som tas upp rör gemensamma frågor för skolan från klassråden till elevrådet. De frågor som hanteras handlar om värdegrund, utbildnings, undervisning och skolmat. Även förslag på gemensamma aktiviteter för att nå utbildningsmålen samt skapa en trygg och trivsam skola hanteras i elevrådet.

Minnesanteckningar skrivs och dessa delges övriga elever på de olika klassråden.

Breddenskolans föräldraråd träffas 3 gånger varje termin.

Föräldrarådet är ett forum för dialog. De frågor som tas upp från skolan eller från klassrepresentanter ger skolan möjlighet att skapa delaktighet, samsyn och utveckling av kvalitet. I föräldrarådet tas inte frågor om enskilda lärare, klasser eller elever upp.

Senast uppdaterad: 31 januari 2019