Klasser och fritidshem

Skolan är uppdelad i två arbetslag, baserade på årskurser F-åk 2 och åk 3 – åk 5. Vi erbjuder fritidshem för alla elever till och med årskurs 5.

I e-tjänsten kan du snabbt och enkelt, när som helst på dygnet, göra din ansökan samt preliminärberäkna din barnomsorgsavgift.

Fritidshem

På Breddenskolan finns fritidsavdelningarna Orange, Blå, Lila och Grön. Morgontillsyn och kvällstillsyn för inskrivna fritidsbarn är på fritids Orange på Sommargården. Morgontillsynen öppnar kl.6.30 Enklare frukost serveras från kl. 6.30-7.00. Alla barn som är på morgontillsynen går ut kl.7.30-8.20. Samtliga fritids samlas på Orange för kvällstillsyn från kl.16.45 till 18.00 då fritids stänger.

Fritidsavdelning Orange

Fritidsavdelning Orange är fritidshem för barnen i förskoleklasserna Gul och Röd.

Kontaktuppgifter

08-590 97535

Fritidsavdelning Blå

Blå är fritidshem för barnen i åk 1.

Kontaktuppgifter

08-590 97546

Fritidsavdelning Lila

Lila är fritidshem för barn i åk 2.

Kontaktuppgifter

08-590 97546

Fritidsavdelning Grön

Grön är fritidshem för barnen i åk 3-5.

Kontaktuppgifter

08-590 97537

Senast uppdaterad: 22 februari 2018