Kontakt

Expedition:

Telefon 08-590 973 38

Postadress:
Bredden resultatenhet
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Bergsyravägen 3

Skolledning

Lotta Tham, rektor. 08-590 975 64 / 073 910 45 64

Mona Norr, biträdande rektor. 08-590 977 92

Senast uppdaterad: 29 augusti 2018