Kontakt

Postadress:
Bredden resultatenhet
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Bergsyravägen 3

Skolledning

Lena Fridén, rektor, lena.fridén@upplandsvasby.se, 08-590 973 38

Mona Norr, biträdande rektor, mona.norr@upplandsvasby.se, 08-590 977 92 

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019