Stöd, hälsa och trygghet

Breddenskolan har en elevhälsogrupp som träffas regelbundet. I elevhälsan ingår speciallärare/specialpedagoger, skolsköterska och rektor. Vid behov anlitas extern psykologtjänst och kurator.

Skolsköterska

Breddenskolan har en skolsköterska på plats från måndag till fredag. Tider till skolläkaren beställs genom skolsköterskan vid respektive skola.

Telefon: 08-590 975 87

Rådgivning för föräldrar, SSE.

Om du som förälder känner dig villrådig eller osäker kan du skriva dina frågor till föräldrabrevlådan: foraldrabrevlada@upplandsvasby.se

Du kan också kontakta Skolservice-enheten (SSE)

Telefon: 08-590 970 78

Besöksadress: SSE, Dragonvägen 82, 1 tr

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till.

Information om modersmålsundervisning på Upplands Väsby kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019