Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet. Hur insamlingen ska gå till bestäms av kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter. För frågor, beställningar eller reklamationer kan du kan logga in på Mina sidor eller kontakta Väsby Direkt.

Mellan vecka 35 och vecka 39 pågår kärltvätten. Klicka på den här länken för att läsa mer om kärltvätten.

Textilkampanj med Human bridge utanför entrén Väsby Centrum-gallerian den 18 oktober. Mer information kommer på denna sida om Textiler och kläder.

På Mina sidor kan du enkelt sköta dina ärenden själv.

Här kan du bland annat lämna synpunkter, boka extra tjänster och hantera dina kontaktuppgifter. Du kan även se dina fakturor för avfall och VA.

Du loggar in med med Bank-ID eller med kundnummer och personnummer. Som företagskund loggar du istället in med kundnummer och organisationsnummer. Uppgifterna hittar du på din faktura.

Här finns information om de avgifter, regler och abonnemang som vi har i Upplands Väsby. Genom att logga in på Mina sidor, som du hittar via länk på denna si...

Här hittar du information om hämtningar av ditt avfall. Vilken dag som ditt avfall hämtas beror på vilket abonnemang du har valt och var i kommunen du bor.

Här kan du läsa mer om hur du kan göra ditt avfall till en resurs för miljön. Du hittar information om återvinningscentraler och hur du kan anmäla dig till m...

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Här kan du läsa om tömningar ifrån slam, latrin och fettavskiljare. Du kan även hitta information om fetttrattar och hur du ska ta hand om ditt fett i matlag...