Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. En del avfall innehåller giftiga ämnen och kan ge allvarliga skador på växter, djur och människor om de kommer ut i naturen. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Förpacka ditt farliga avfall väl

Oavsett var du lämnar ditt farliga avfall, tänk på det här:

 • Använd originalförpackning eller märk avfallet tydligt med innehåll. Om du till exempel har lacknafta i en glasburk – märk burken med ”lacknafta”.
 • Blanda inte ihop olika sorters flytande farligt avfall.
 • Förpacka väl! Det får inte läcka eller krossas under transport. Det utgör en risk för de som hanterar ditt avfall.
 • aceton
 • asbest
 • avfettningsmedel
 • batterier
 • kemikalier
 • kvicksilvertermometrar
 • lack
 • målarfärg
 • lacknafta
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • nagellack
 • parfymer.

Elavfall

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas in som elavfall. Har produkten inbyggda batterier ska hela produkten lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall. Lämna ditt elavfall till SÖRAB:s återvinningscentraler.

En mot en-principen gäller i butik

Du kan även lämna ditt elavfall till butiken när du köper en ny produkt. Butiken ska ta emot motsvarande mängd elavfall. Detta gäller om produkten är av samma typ eller har motsvarande funktion som den du köper.

 • dammsugare
 • datorer
 • glödlampor
 • elektriska hushållsmaskiner
 • julgransbelysning
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • TV-apparater
 • vitvaror
 • mobiltelefoner. 

Läkemedel och kanyler

Apoteken tar emot överblivna och för gamla läkemedel. Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel. Det underlättar den fortsatta hanteringen.

Cytostatika (cancermedicin) och kvicksilvertermometrar ska lämnas till återvinningscentralen.

Hämta en behållare för sprutor och kanyler

För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek i SÖRAB-regionen hämta en särskild behållare. Den lämnas till apoteket eller till återvinningscentralen när den är full.

Information om läkemedel och kanyler på SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 29 januari 2018
Bygga, bo och miljö