Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. Farligt avfall innehåller giftiga ämnen och kan ge allvarliga skador på växter, djur och människor om de kommer ut i naturen. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Förpacka ditt farliga avfall väl

Oavsett var du lämnar ditt farliga avfall, tänk på det här:

 • Använd originalförpackning eller märk avfallet tydligt med innehåll. Om du till exempel har lacknafta i en glasburk – märk burken med ”lacknafta”.
 • Blanda inte ihop olika sorters flytande farligt avfall.
 • Förpacka väl! Det får inte läcka eller krossas under transport. Det utgör en risk för de som hanterar ditt avfall.
 • aceton
 • asbest
 • avfettningsmedel
 • batterier
 • kemikalier
 • kvicksilvertermometrar
 • lack
 • målarfärg
 • lacknafta
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • nagellack
 • parfymer

Elavfall

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas in som elavfall. Har produkten inbyggda batterier ska hela produkten lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Lämna ditt elavfall i butik

Du kan lämna ditt elavfall till butiker som säljer elprodukter. Smått elavfall (mindre än 25 cm), kan du lämna kostnadsfritt i obegränsad mängd till alla större butiker. För stort elavfall gäller en-mot-en principen. När du köper en ny produkt kan du lämna din gamla i butiken.

Mer information om butiksinsamling på El-kretsens hemsidalänk till annan webbplats

Det går också bra att lämna ditt elavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

 • dammsugare
 • datorer
 • glödlampor
 • elektriska hushållsmaskiner
 • julgransbelysning
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • TV-apparater
 • vitvaror
 • mobiltelefoner 

Läkemedel och kanyler

Apoteken tar emot överblivna och för gamla läkemedel. Lägg det du ska lämna i apotekens genomskinliga påse. Det underlättar den fortsatta hanteringen.

Cytostatika (cancermedicin) och kvicksilvertermometrar ska lämnas till återvinningscentralen.

Hämta en behållare för sprutor och kanyler

För använda sprutor och kanyler kan du hämta en särskild behållare på de flesta apotek i SÖRAB-regionen. Den lämnas till apoteket eller till återvinningscentralen när den är full.

Information om läkemedel och kanyler på SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 15 augusti 2018
Bygga, bo och miljö