Hämtning

Det är kommunen som ansvarar för att du som bor i Upplands Väsby får dina hushållssopor hämtade och omhändertagna på rätt sätt. Som hushållssopor räknas brännbara hushållssopor, matavfall, grovavfall och farligt avfall.

Vilken dag dina sopor hämtas beror på var i kommunen du bor. För att få reda på din hämtningsdag kontaktar du Väsby Direkt, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Du som bor i enbostadshus väljer vilket avfallsabonnemang du vill ha. Att ha ett abonnemang innebär att du betalar för ett visst antal hämtningar per år. Ju mer du sorterar, desto färre hämtningar behöver du. Ju färre hämtningar du har desto billigare blir det. Du kan också dela soptunna med din granne.

Varje eller varannan vecka

I enbostadshus kan du välja att få ditt brännbara hushållsavfall hämtat varje eller varannan vecka. Har du matavfallsinsamling kan du även få hämtning var fjärde eller var åttonde vecka.

Var förberedd inför hämtning

  • Soptunnan ska stå vid vägen senast klockan 06.00 dagen då soporna hämtas. Ställ gärna ut det redan kvällen innan.
  • Det måste gå att stänga locket helt. Överfulla eller för tunga kärl hämtas inte.
  • Det ska vara skottat och sandat fram till soptunnan vintertid så att chauffören inte halkar och gör sig illa.

Mer information om vilket ansvar som du som fastighetsägare eller boende har finns i Avfallsföreskrifterna.

Du kan beställa extra hämtning

Skulle du märka att ditt kärl börjar bli fullt innan din ordinarie hämtdag, kan du beställa en extra hämtning.

Har du frågor om ditt abonnemang, vill anmäla att dina sopor inte blivit hämtade eller beställa en extra tömning, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, tryckval 4.

Gemensamma soptunnor med din granne

Har du lite sopor kan du dela soptunna med din granne. Ni kan också ha gemensam tunna för matavfall.

Hushållssopor och matavfall hämtas en gång i veckan av SUEZ. Det går att få hämtning fler dagar i veckan mot en tilläggsavgift, men då måste fastighetsägaren beställa det.

Sophämtning sker varannan vecka under perioden 1 maj till 31 oktober. Vill du ha sophämtning på annan tid, kan du beställa det mot avgift via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Till grovavfall räknas skrymmande hushållssopor, det vill säga sånt som inte får plats i din soptunna.

Du som bor i Upplands Väsby kan alltid lämna ditt grovavfall gratis på återvinningscentralen i Smedby och på den mobila återvinningscentralen.

Information för beställning av storsäck för grovavfall

Du kan få dispens från ordinarie sophämtning, latrin- och slamtömning. Uppehåll i sophämtning och förlängt hämtningsintervall prövas av miljönämnden.

För handläggning av avfallsdispenser tar kommunen ut en fast avgift som ligger på 1127 kr.

Information om dispenser för sophämtning

Bygga, bo och miljö