Källsortering och återvinning

Sopsortering och återvinning är viktigt för att värna om miljön. Det är när avfallet är sorterat på rätt sätt som det kan tas om hand och återvinnas. Det minskar belastningen på miljön.

Matavfall

I ​Upplands Väsby kommun har alla möjligheten att sortera ut sitt matavfall. Matavfallet från kommunen går till Uppsala vattens rötningsanläggning och blir t...

Återvinningscentraler

I Upplands Väsby finns det en återvinningscentral, Smedby. På återvinningscentralen får du som privatperson lämna avfall gratis, i obegränsad mängd.

Sopsorteringsguide

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska sortera sina sopor. Om du behöver hjälp kan du använda Sören. Det är en sopsorteringsguide som finns på webben.

Tidningsinsamling

I tidningsinsamlingen sorterar du exempelvis tidningar, tidskrifter och reklamblad. Tidningarna du återvinner blir till nytt papper och toalettpapper.

Förpackningsinsamling

Förpackningar samlar du in separat för återvinning. På så sätt bidrar du till att de blir nya förpackningar eller produkter.

Kompostering av hushållsavfall

Ungefär hälften av det avfall som kommer från ett hushåll kan komposteras. Genom att kompostera ditt avfall kan du omvandla det till näringsrik gödning.