Källsortering och återvinning

Här kan du läsa mer om hur du kan göra ditt avfall till en resurs för miljön. Du hittar information om återvinningscentraler och hur du kan anmäla dig till matavfallsinsamlingen.

I ​Upplands Väsby kommun har alla möjligheten att sortera ut sitt matavfall. Matavfallet från kommunen går till Uppsala vattens rötningsanläggning och blir t...

I Upplands Väsby finns det en återvinningscentral i Smedby och en mobil återvinningscentral som besöker tre olika platser. Till återvinningscentralen får du...

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska sortera sina sopor. Här kan du läsa hur du kan sortera ut ditt restavfall.

Ungefär hälften av det avfall som kommer från ett hushåll kan komposteras. Genom att kompostera ditt avfall kan du omvandla det till näringsrik gödning.

Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och energi. Dessutom används stora mängder farliga ämnen i produktionen som kan skada både...

Att sortera ut förpackningar och tidningar från dina vanliga sopor är det lättaste sättet att göra miljön en tjänst. Du lämnar det du sorterat till återvinni...

Tips för hur du lever mer hållbart. Här hittar du också Väsby hållbarhetsguide.