Hemkompostering av matavfall

Om du vill kompostera ska du anmäla det till kommunen. Detta gäller även om du vill kompostera enligt bokashi-metoden.

Förvara din kompost rätt

Kompostering ska ske i en isolerad och skadedjursskyddad kompostbehållare. Den ska vara placerad så att olägenhet inte uppstår för närboende.

SÖRAB:s kompostguidelänk till annan webbplats

Så här arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras. Därefter kommer den att diarieföras innan den fördelas ut till en handläggare.

Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Kontakta miljökontoret

Miljökontoret kontaktar du via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Avgifter

Miljökontoret tar ut en avgift för anmälan enligt gällande taxa.

Senast uppdaterad: 2 april 2019
Bygga, bo och miljö