Slam och latrin

Om du inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver du tömma dessa regelbundet. Om du har en torrtoalett behöver du anlita kommunen för tömning eller själv ta hand om det latrin som samlas.

Tömning av latrin

Hämtning av latrin sköts av SUEZ (före detta SITA). För permanentboende hämtas latrin en gång i månaden. För fritidsboende hämtas latrin en gång i månaden under perioden 1 maj till 31 oktober.

Tömning av slam

Slamtömning av brunn eller tank sköts av LS Tankservice. Tömning ska ske minst en gång per år. Slamavskiljare och tank ska vara lättillgängliga och tydligt markerade. LS Tankservice sköter även debitering.

Om du har frågor kan du kontakta kundtjänst 08-35 63 27.

Du kan även skicka e-post info@lstankservice.se​.

LS Tankservice webbplatslänk till annan webbplats

Extrahämtning av latrin och dispans från ordinarie tömning

Om du behöver extrahämtning av latrin kan du beställa det hos Väsby Direkt. Du kan även få undantag från regler om ordinarie tömning för både latrin och slam. Kontakta miljökontoret via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Bygga, bo och miljö