Markanvisningar

För att utveckla kommunens mark för ny bebyggelse på bästa sätt fördelas marken till byggherrar genom markanvisning. Varje markanvisning som görs ska bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

Senast uppdaterad: 18 december 2018
Bygga, bo och miljö