Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Tillsyn

Miljönämnden har tillsyn över dessa lokaler och har ansvar för att de regelbundet kontrolleras med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Ska du driva eller arrangera verksamhet enligt nedanstående ska du skriftligen anmäla detta till miljönämnden innan lokalen tas i bruk.

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.
  • Verksamhet med bassängbad - inomhus och utomhus, bubbelpool eller bassängbad.
  • Verksamhet i form av undervisning i en lokal - förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts (38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd).

Du ska också anmäla om du förändrar verksamheten, bygger om eller bygger till befintliga lokaler som påverkar hälsan.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Verksamheter som inte behöver anmälas

Lokaler och anläggningar för kroppsvård och idrott samt lokaler och anläggningar för tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande behöver inte längre anmälas. Miljönämnden har dock fortfarande tillsyn på dessa verksamheter och ställer i samband med inspektion krav på både verksamheten och lokalernas utformning och inredning.

Mer att tänka på

Det kan finnas fler lagstiftningar som påverkar din verksamhet. Bland annat kan det krävas bygglov eller bygganmälan för din lokal. Lokalen ska även uppfylla brandsäkerhetskraven.

Information om hygienlokaler

Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Bygga, bo och miljö