Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Offentliga lokaler kontrolleras regelbundet av miljönämnden med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Information om hygienlokaler

Information om hälsoskydd

Senast uppdaterad: 1 november 2018
Bygga, bo och miljö