Elda avfall och ris

Enligt de föreskrifter som finns i kommunen är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom planlagt område. Eldning av torra grenar, ris och kvistar får dock ske vid valborgsmässoeldar efter medgivande från lokala brandmyndigheten.

Vid förbränning av organiskt material bildas det sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten med mera. Dessa ämnen smutsar ner, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer.

Att elda kan påverka luften inomhus

Många bostäder har fläktstyrd ventilation. Det leder i sin tur till att eldningsröken även påverkar luften inomhus. Miljökontoret mottar ofta samtal där boende klagar över störningar från eldning i trädgårdar. Alla bör kunna vistas såväl ute som inne utan att må dåligt av sina grannars eldning.

Olaglig tippning av avfall

Tyvärr hamnar allt mer ris och trädgårdsavfall i våra bostadsnära skogsområden. Denna tippning är olaglig och blir ofta starten på en okontrollerad tippning av annat avfall. Detta kan vara skadligt för både människor och djur på flera sätt:

  • Luften förorenas av stoft och gifter som lätt utlöser allergier.
  • Besvärande rök och lukt för grannar.
  • Skador uppstår på mark, vegetation och berghällar.
  • Maskar och mikroorganismer i marken dör.
  • Det nyttiga och näringsrika kompostmaterialet går till spillo.

På Sörabs återvinningscentral i Smedby kan man lämna ris och grenar utan extra kostnad.

Information om återvinningscentraler

Senast uppdaterad: 20 september 2018
Bygga, bo och miljö