Sotning

Brandkåren Attunda verkar som tillsynsmyndighet för sotarna och gör årlig revision av sotningsverksamheten. Upphandlade sotare i Upplands Väsby kommun är Attunda Sot och Vent AB.

Har du frågor och funderingar om sotning, aktuell sotnings­taxa och brand­skydds­kontroll, hur tjänsten har utförts eller reklamationer kontaktar du Upplands Väsbys sotnings­entreprenör Attunda Sot och Vent AB.

Information om sotning på Attunda Sot och Vents webbplatslänk till annan webbplats

Brandkåren Attunda fast­ställer taxa för sotning och brandskyddskontroll samt tidsfrister för sotning.

Aktuell taxa för sotning på brandkåren Attundas webbplatslänk till annan webbplats

Kaminer och eldstäder

Miljönämnden rekommenderar att vedeldade braskaminer används för trivseleldning i tätorten, och inte som komplement till befintligt uppvärmningssystem.