Älvsundavägen: Ny körbana och ny gång- och cykelbana

Från och med hösten 2019 och ungefär ett år framåt kommer Älvsundavägen byggas om. I samband med det byggs också en ny gång- och cykelväg samt en yta för en ny återvinningsstation.

Under byggtiden kommer Älvsundavägen enkelriktas mellan korsningarna med Eds Sjöväg och Prästgårdsallén samt i korsningen med Jupitervägen. En norrgående fil kommer att hållas öppen för bland annat busstrafiken.

Mellan korsningarna Jupitervägen och Saturnusvägen kommer en fil att hållas öppen för trafik. Trafiksignaler kommer att reglera trafiken under byggtiden.

Inspektion av fastigheter inför markarbeten

Bjerking AB är upphandlade av Upplands Väsby kommun för att inspektera de fastigheter som kan komma att påverkas av vibrationer i marken. Besiktningen kommer äga rum fredagen den 23 augusti mellan 13.30 och 16.00.

De fastigheter som ska besiktigas har fått ett brev hem i brevlådan.

Idag är Älvsundavägen ojämn på grund av sättningsproblem. Därför måste hela vägen göras om. Det behövs även andra förbättringar i området. Därför byggs samtidigt en säker anslutning mellan gång- och cykelvägen i Eds Allé och den som börjar vid Jupitervägen samt en ny återvinningsstation för förpackningar och tidningar.

Älvsundavägen: Ny körbana och ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbeten
6 Projektet avslutat

Upphandling av entreprenör pågår. Byggstart är planerad till augusti 2019. Byggtiden beräknas bli ett år.

Arbetet med den nya körbanan samt gång- och cykelbanan är nu igång.

Karta över arbetsområdet

Ljusblå linje: Ny vägöverbyggnad Orange linje: Ny gång- och cykelbana Gul fyrkant: Ny återvinningsstation

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019
Bygga, bo och miljö