Ekebo förskola

Kommunen möter upp behovet av fler förskoleplatser genom både temporära och permanenta lokallösningar. I området Ekebo finns den nya förskolan Skogsbrynet med plats för cirka 200 barn. Dessutom pågår renovering av tidigare skollokaler i Ekebo som även dessa kommer att tillhöra Skogsbrynets förskoleverksamhet. I dessa lokal beräknas förskoleverksamheten komma igång i mars 2018.

Byggtrafik kan förekomma i och omkring förskolans område. De maskiner/fordon som används utanför inhägnad byggarbetsplats har ledsagare. Det betyder att en behörig person går med maskin/fordon för att ingen ska komma till skada under pågående arbete.   

I byggprojekt tas alltid provtagningar i marken för att utreda förutsättningarna för att bygga. Det är inte ovanligt att man hittar spår av föroreningar på platser där gamla byggnader tidigare stått. Saneringen av marken är redan utförd och slutbesiktning är klar.

Renovering pågår inne i förskolans byggnad. Det innebär att det under dagtid finns byggpersonal i rörelse i området. Viss ökning av buller kan förekomma under renoveringsperioden.

Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Bygga, bo och miljö