Ekebo förskola

Nu startar renoveringen av Ekebo förskola. Renoveringen planeras vara klar i mars 2018.

Nu startar renoveringen av fastigheterna för Ekebo förskola. Vissa perioder kommer det att pågå mer rörelse av byggtrafik i området och ett visst buller under rivning och renoveringsfaserna. Trafik och lastbilar under den första delen av projektet kommer att ha ledsagare. Det innebär att det kommer att finnas en person gående på marken till varje maskin och lastbil som rör sig i området, för att säkerställa att ingen person kommer i närheten när fordonen är i rörelse.

I byggprojekt tas alltid provtagningar i marken för att utreda förutsättningarna för att bygga. Det är inte ovanligt att man hittar spår av föroreningar på platser där gamla byggnader tidigare stått. Saneringen av marken är redan utförd och slutbesiktning är klar.

Tidsplan

Renoveringen planeras vara klar i mars 2018.

Planerade arbeten Vecka 47

Måndag 20 november – Byggstängsel

Det sätts upp byggstängsel runt Ekebo förskola och fd Engelskaskolan. Sh-Bygg som är entreprenör i detta projekt ordnar med all säkerhet och förbereder området till en byggarbetsplats.

Tisdag 21 november – Sanering

Renoveringen av Ekebo förskola påbörjas och sanering av de gamla ytor som har asbest i materialet ska bort. Saneringsarbetet utförs inom stängslat byggområde av fastigheten för att förhindra att allmänheten ska komma in på området. Företaget som utför arbetet är specialiserade inom sanering.

Denna sanering av asbest kommer att utföras av underentreprenör till Sh-bygg som heter Corvara.

Saneringen beräknas vara klar onsdag eller torsdag.

Onsdag–torsdag 22–23 november – Rivning

Rivning av allt material inne i huset påbörjas. Entreprenör är Sh-bygg.

Bygga, bo och miljö