Ekebo område - förskolor

Kommunen möter upp behovet av fler förskoleplatser genom både temporära och permanenta lokallösningar. I området Ekebo finns den nya förskolan Skogsbrynet med plats för cirka 200 barn. Dessutom pågår renovering av tidigare skollokaler i Ekebo som även dessa kommer att tillhöra Skogsbrynets förskoleverksamhet.

Byggtrafik kan förekomma i och omkring förskolans område. De maskiner/fordon som används utanför inhägnad byggarbetsplats har ledsagare. Det betyder att en behörig person går med maskin/fordon för att ingen ska komma till skada under pågående arbete.   

 Arbeten med att färdigställa utemiljön vid och omkring förskolans område pågår. Konstgräsytor skall färdigställas samt asfaltering av vissa grusytor kommer att utföras.

Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Bygga, bo och miljö