Ekebovägen: Ny gång- och cykelbana

För att förbättra trafiksituationen på Ekebovägen byggs en ny gång- och cykelbana.

För att förbättra säkerheten för gående och cyklister byggs en ny gång- och cykelbana längs Ekebovägens västra sida. Det byggs också nya övergångställen i anslutning till busshållplatserna och ett mellan Smedbyvägen med Ekebovägen.

Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad. Hållplatserna Ryttargatan, Sadelgatan, Hovslagaregatan och Ardennergatan ersätts med tillfälliga under byggtiden. De tillfälliga kommer finnas i anslutning till de gamla. Följ hänvisningar och var uppmärksam på trafiken och din omgivning medan bygget pågår.

Arbetet utförs av kommunens entreprenör, Markona och förväntas vara färdigt till sommaren 2019.

Ekebovägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Projektet avslutat

Under vecka 21 och 22 pågår arbetet med asfalten. Först ska först den gamla fräsas bort och sen ny läggas. När den nya asfalten är på plats målas alla linjer och busshållsplatserna återställs.

Under dessa veckor pågår också arbetet med det nya övergånstället i korsningen med Smedbyvägen.

Ta god tid på dig och följ anvisningarna på plats. Finns möjligheten, undvik gärna att köra på Ekebovägen i rusningstrafik.

Kartbild över Ekebovägen
Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Bygga, bo och miljö