Ekebyvägen: Ny gång- och cykelbana

För att öka säkerheten längs Ekebyvägen förlängdes gång- och cykelbanan österut mellan Igelvadsstråket och övergångsstället på Ekebyvägen.

Gång- och cykelbanan på Ekebyvägen är driftsatt sedan april 2020.

Det röda strecket visar den nya gång och cykelvägens dragning längs Ekebyvägen

Det röda strecket visar den nya gång- och cykelvägens dragning

Ekebyvägen: Ny gång- och cykelbana
1 Projektering
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Projektet avslutat

Byggstart planeras till början av december 2019.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på projektet är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 16 december 2020