Fyrklövern

Området Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby. Ambitionen är att utveckla området till en levande stadskärna genom förtätning av bostäder och verksamheter. Arbete med infrastruktur startade försommaren 2016 och byggstarten av de första bostäderna skedde hösten 2017.

Mångfald och variation

Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby, mellan Vilundavägen i väster och Arkadstigen i öster, söder om Väsby centrum. Området kännetecknas av mångfald och variation. Cirka 2 000 nya bostäder bedöms vara möjligt att rymma inom området. 14 olika byggaktörer deltar i utvecklingen. Många olika typer av boenden planeras. Utöver hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljsvillor och stadsradhus ska ett helt nytt parkområde byggas.

För dig som bor nära Fyrklövern

För dig som bor i närheten eller för dig som ofta besöker Väsby Centrum kommer utvecklingen av Fyrklövern ha stor betydelse. Mycket av det som skapas kommer alla att ha glädje av, inte bara de som bor i de nya husen. Bland annat kommer en ny fräsch park och trygga promenadstråk att skapas och nya serviceinrättningar, caféer och småbutiker kommer att öppna.

Karta över Fyrklöverns placering i Upplands Väsby kommun.

Karta över Fyrklöverns placering i Upplands Väsby

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpukter på projektet är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefon 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Bygga, bo och miljö