Fyrklövern

I projektet Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar. Fyrklövern ligger söder om Väsby centrum och ramas in av vägarna Dragon-, Mälar- och Husarvägen.

I början av 2019 inleder vi ett omfattande ombyggnadsarbete av Mälarvägen, på sträckan mellan E4:an och Dragonvägen. Delar av Husar- och Ekebovägen ska även byggas om. Arbetet sker i etapper. Under delar av byggperioden kommer trafiken att ledas om på en tillfällig väg parallellt med Mälarvägen.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Bygga, bo och miljö