Fyrklövern

I projektet Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar. Fyrklövern ligger söder om Väsby centrum och ramas in av vägarna Dragon-, Mälar- och Husarvägen.

Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Bygga, bo och miljö