Fyrklövern

I projektet Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar. Fyrklövern ligger söder om Väsby centrum och ramas in av vägarna Dragon-, Mälar- och Husarvägen.

Under våren 2019 inleder vi ett omfattande ombyggnadsarbete av Mälarvägen, på sträckan mellan E4:an och Dragonvägen. Även delar av Husar- och Ekebovägen ska byggas om. Både Mälar- och Husarvägen kommer att få en mer stadsmässig karaktär. Arbetet sker i etapper. Under delar av byggperioden kommer trafiken att ledas om på en tillfällig väg parallellt med Mälarvägen.

Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Bygga, bo och miljö