Odenslunda LSS-boende

Kommunen bygger ett nytt LSS-boende i Odenslunda. Boendet kommer ha 6 stycken lägenheter. Arbetet planeras vara färdigt våren 2020.

Bakgrund

Kommunens Social- och omsorgskontor har beställt ny gruppbostad om 6 nya platser. Kontoret för samhällsbyggnad är ansvarig för uppdraget och har upphandlat MJ Contractor för genomförandet av byggetapp 1.

Säkerhet under pågående arbete

Under hela byggtiden kommer det finnas arbetsmaskiner på plats. Av säkerhetsskäl finns så kallade ledsagare på plats när maskinerna är i arbete. Ledsagarna ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Följ deras anvisningar.

Arbetet med Etapp 2 beräknas startas upp i slutet av Maj.

Det kommer att vara byggtrafik i området under hela byggnationstiden. Följ skyltar och anvisningar från ledsagare. 

Mer information

Beställare: Social- och omsorgskontoret

Byggherre: Kontoret för samhällsbyggnad

Entreprenör byggetapp 1: MJ Contractor

Byggsamordnare: Kontoret för samhällsbyggnad, Fastighetsenheten

För frågor och synpunkter kontaktar du Väsby Direkt, 08 - 590 970 00 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 26 april 2019
Bygga, bo och miljö