Odenslunda: Nytt vatten och avlopp samt nytt LSS-boende på Eddavägen

Under vintern 2019 och våren 2020 händer det mycket på Eddavägen 2 - 16. Kommunen bygger ett nytt LSS-boende och byter samtidigt ut vatten- och avloppsledningarna. Vi förlänger också gång- och cykelbanan så att den ansluter till den befintliga.

Arbetstiderna med att byta vatten- och avloppsledningar är måndag till och med torsdag klockan 07:00 till 18:00. Arbetstiderna för arbetet på LSS-boendet är måndag till och med fredag klockan 06:00 till 17:00. 

Sophämtning:

Under byggtiden har entreprenören, Sorex, uppdraget att dra soptunnorna fram till där de kan hämtas. SUEZ har bestämt en plats där sopbilen kan tömma soptunnorna säkert och Sorex vet var den är. Ställ ut din soptunna som vanligt, så drar Sorex den till hämtplatsen.

Postlådor:

Sorex har ordnat tillfälliga postlådor som står vid Eddavägen 12.

Bilden visar de tillfälliga postlådorna.

Bilden visar de tillfälliga postlådorna.

Säkerhet under pågående arbete

Arbetsområdet kommer att variera under arbetets gång. De olika entreprenörerna kommer att planera arbetena så att till- och frånfart till skolan och bostäder går så smidigt som möjligt. De ser också till att nödvändiga funktioner som räddningstjänsten, sophämtning och brevbäraren har tillgång till Eddavägen.

Trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler som vanligt under byggtiden.

För allas säkerhet, respektera avgränsningar och följ anvisningar.

När kommunen ändå ska koppla på det nya LSS-boendet på VA-systemet passar vi på att byta ut de befintliga vatten- och avloppsledningarna som ligger under Eddavägen. Kommunen har tidigare bytt ut delar av lednignarna under Eddavägen samt längs Rosendalsvägen.

Arbetet med att byta lednignarna förväntas pågå från och med januari och fram till slutet på maj 2020.

Kommunens entreprenör för arbetet är SOREX Entreprenadlänk till annan webbplats.

Kommunens Social- och omsorgskontor har beställt ny gruppbostad om 6 nya platser. Kontoret för samhällsbyggnad är ansvarig för uppdraget och genomförandet.

Boendet kommer ha 6 stycken lägenheter och förväntas vara helt färdigt våren 2020.

Odenslunda: Nytt vatten och avlopp samt nytt LSS-boende på Eddavägen
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Nya VA-ledningar:

Upphandlingen är avslutad. Överklaganstiden går ut 22 oktober 2019.

Nya VA-ledningar:

Byggstart är planerad till november.

Nya VA-ledningar:

Just nu pågår arbetet med att koppla ledningarna från fastigheterna till nätet. Där efter börjar arbetet med att återställa Eddavägen och att bygga den nya gång- och cykelvägen.

LSS-boendet

Arbetet med boendet är inne i sitt slutskede och det pågår många arbeten samtidigt. Invändigt är alla väggar på plats. Pågående arbeten under mars är målning samt plattsättning i våtutrymmen.

Utvändigt börjar cederträ-fasaden ta form och uppförandet av de två komplementbyggnaderna börjar bli klart. Under våren kommer det planteras växter och sättas upp ett staket runt gården.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om arbetena på Eddavägen är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 3 april 2020
Bygga, bo och miljö