Ombyggnad av Mälar- och Husarvägen

Under 2019 inleder vi ett omfattande ombyggnadsarbete i centrala Upplands Väsby. Arbetet görs som en del av byggprojektet Fyrklövern och kommer att ske i etapper under en fyraårsperiod.

Visionsbild över Mälarvägen.

Illustration: Funkia

Det finns flera anledningar till varför vi bygger om. Mälarvägen är en viktig del för att hela Väsby ska kunna fortsätta växa i den takt som är planerat. Ombyggnaden av Mälarvägen är en infrastruktursatsning som banar väg för såväl Fyrklövern som flera andra kommunala projekt.

Mer om ombyggnaden.

Delar av Mälarvägen, mellan trafikplats Glädjen och Dragonvägen, ska byggas om. Sträckan ska få två körfält i vardera riktningen. Delar av Husarvägen och Ekebovägen kommer även att byggas om. Både Mälar- och Husarvägen kommer att få en mer stadsmässig karaktär. Samtidigt ska nya gång- och cykelvägar byggas och träd ska planteras på bägge sidor av vägarna.

Senast uppdaterad: 5 juli 2019
Bygga, bo och miljö