Ombyggnad av Mälar- och Husarvägen

Under 2019 inleder vi ett omfattande ombyggnadsarbete i centrala Upplands Väsby. Delar av Mälarvägen, mellan trafikplats Glädjen och Dragonvägen, ska byggas om. Sträckan ska få två körfält i vardera riktningen. Delar av Husarvägen och Ekebovägen kommer även att byggas om. Både Mälar- och Husarvägen kommer att få en mer stadsmässig karaktär. Samtidigt ska nya gång- och cykelvägar byggas och träd ska planteras på bägge sidor av vägarna. Arbetet görs som en del av byggprojektet Fyrklövern och kommer att ske i etapper under en fyraårsperiod.

Visionsbild över Mälarvägen.

Illustration: Funkia

Det finns flera anledningar till varför vi bygger om. Mälarvägen är en viktig del för att hela Väsby ska kunna fortsätta växa i den takt som är planerat. Ombyggnaden av Mälarvägen är en infrastruktursatsning som banar väg för såväl Fyrklövern som flera andra kommunala projekt.

Mer om ombyggnaden.

Senast uppdaterad: 16 april 2019
Bygga, bo och miljö