Östra Frestaby

Söder om Ekebyvägen och öster om Älvhagsvägen byggs det en ny "Trädgårdsstad" med ny kommunal infrastruktur och fristående bostadshus, radhus och mindre flerbostadshus. Totalt kommer det bli cirka 200 bostäder.

Kommunal infrastruktur

Utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen (gata, park, belysning, vatten och avlopp samt övriga ledningar) bedrivs som en totalentreprenad av Skanska.

Mitt i området byggs en större cirkel – Poolcirkeln, som är en park med tillhörande lekplats som man kommer att kunna promenera igenom. Den nordvästra delen kommer att fungera som en fördröjningsyta för dagvatten. Ungefär 60 meter sydväst om Poolcirkeln kommer ett körbart torg att byggas med diverse parkutrustning, belysning och träd. I direkt anslutning till torget ligger den så kallade Vattenparken. Precis som i Poolcirkeln finns en större yta för fördröjning av dagvatten.  Det kommer även att finnas ett mindre utegym.

Gator och parker öppnas upp i den takt som är möjlig med hänsyn till när anläggningarna blir godkända att kunna användas och till hur bostadsbyggnationen framskrider. 

Bostäder

Utbyggnaden av bostäder pågår och enligt tidplanen kommer byggnation att fortgå till och med 2018. Byggherrar är BoKlok, Åke Sundsvalls Byggnads och Byggnadsfirman Viktor Hanson.

Skanska har uppfört ett vård- och omsorgsboende åt Attendo.

Information om vad respektive byggherre gör på området just nu

Bokloks webbplatslänk till annan webbplats
Åke Sundvalls webbplatslänk till annan webbplats
Viktor Hanssons webbplatslänk till annan webbplats

 

Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning och plankartor:

Planbeskrivning

Plankarta del 1

Plankarta del 2

Illustrationsplan

Genomförandebeskrivning

Östra Frestaby
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad


Senast uppdaterad: 8 november 2018
Bygga, bo och miljö