Rörabtomten

Hösten 2020 inleds bygget av nya hyreshus i korsningen Optimusvägen och Finspångsvägen. Det är Laterre Nouvelle AB som bygger cirka 78 hyresrätter.

Arbetet börjar med att den befintliga byggnaden rivs. Efter det byggs bostadshusen. När husen är färdiga börjar byggandet av gång- och cykelbanan samt parkeringar.

Frågor och svar om Rörabtomten

Veidekke bygger flerbostadshusen åt Laterre Nouvelle AB.

Det byggs ett flerbostadshus med cirka 78 hyresrätter.

Det byggs också en ny gång- och cykelbana samt nya parkeringsplatser längs delar av Finspångsvägen.

Allt arbete planeras vara avslutat ungefär två år efter byggstart.

Det finns allmäna parkeringsplatser längs med Optimusvägen och Centralvägen. Det finns också möjlighet att parkera i Messingen-garaget.

Arbetet påbörjas när bostadshusen är klara.

Byggbodarna kommer stå på tomten där det byggs.

Rörabtomten
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 11 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2018.

Senast uppdaterad: 17 april 2020
Bygga, bo och miljö