Runby skola

Kommunen möter upp behovet av fler grundskoleplatser genom både temporära och permanenta lokallösningar. Runby skola byggs ut och det planeras för en temporär grundskolelösning, med ytterligare 200 platser, inför HT2018. Det innefattar även matsal/mottagningskök och en idrottslösning.

Byggtrafik kan förekomma i och omkring förskolans område. De maskiner/fordon som används utanför inhägnad byggarbetsplats har ledsagare. Det betyder att en behörig person går med maskin/fordon för att ingen ska komma till skada under pågående arbete.   

Byggstängsel säkrar upp och är på plats runt omkring arbetsplatsområdet.

Förberedande markarbeten pågår på området inför leveranser av paviljonger. Första leverans planeras till vecka 20, veckan börjar från 14 maj.

Arbeten med ställningsuppbyggnad och rivning pågår med den takrenovering som utförs på området.

Entrprenörerna som utför arbetet är MJ Contractor AB samt RA BYGG.

Senast uppdaterad: 23 april 2018
Bygga, bo och miljö