Runby skola

Kommunen möter upp behovet av fler grundskoleplatser genom både temporära och permanenta lokallösningar. Runby skola byggs ut och det planeras för en temporär grundskolelösning, med ytterligare 200 platser inför höstterminen 2018. Det innefattar även matsal/mottagningskök och en idrottslösning.


Byggtrafik kan förekomma i och omkring förskolans område. De maskiner/fordon som används utanför inhägnad byggarbetsplats har ledsagare. Det betyder att en behörig person går med maskin/fordon för att ingen ska komma till skada under pågående arbete.  Byggstängsel säkrar upp och är på plats runt omkring arbetsplatsområdet.

De nya skolbyggnaderna är på plats och inför skolstart onsdag 22 augusti sker möblering av lokalerna.

Takrenovering
Arbeten med takrenovering på den befintliga idrottshall och matsalen är färdigställt.

Entrprenörerna som utför arbetet är MJ Contractor AB samt RA BYGG.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2018
Bygga, bo och miljö